.footer { background-color: #f1f1f1; padding: 10px; text-align: center; }


CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA


CADRUL LEGAL


Orasul Sulina    Orasul-port Sulina: este amplasat la gura de
 varsare a Canalului Sulina in Marea Neagra,
 fiind cel mai estic oras al tarii noastre.
     In vedere de sus, orasul-port are o
compozitie liniara de-a lungul axei cardinale
est-vest cu deschiderea principala la Dunare
 (Canalul Sulina), fiind amplasat pe ambele
maluri, cu pondere urbana pe malul drept.

              Citeste mai mult ..................
Port Faleza - TulceaContact
  
     Secretariat AZL Sulina:
    office@azlsulina.ro
    Fax: 0240543650
    Port faleza - Tulcea:
    portfalezatulcea@azlsulina

     Legea 84/21.07.1992, privind regimul zonelor libere;

    HGR 156/22.04.1993, privind instituirea Zonei Libere Sulina si infiintarea Administratiei Zonei Libere Sulina;

    Legea 244/09.06.2004, privind regimul zonelor libere, pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere;

    HGR 1669/14.10.2004, privind aprobarea Normelor metodologice pentru inchirierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea zonelor libere;

    HGR 1998/16.11.2004, privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/serviciilor publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere.

    Legea 141/1997 privind Codul Vamal.

    Decizie nr. 177/2003, pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale, evidenta operativa, controlul si supravegherea vamala a marfurilor care se introduc sau se scot din zonele libere si din porturile care beneficiaza de facilitatile prevazute in:

    Ordin nr. 1431/2002, pentru aprobarea Instructiunilor privind acordarea licentelor de lucru si a permiselor de acces īn zonele libere.

INFORMATII PRIVIND MEDIUL

CODUL DE ETICA SI  CONDUITA PROFESIONALA

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE

2021

Nume Funcție Declarație de avere și de intereseDRAGOȘ IONIȚĂ Director General Vizualizare Declarație
HUBATI TUDOR Director General Adjunct Vizualizare Declarație
TAIVAN FLORENTINA  Șef Bir. Financiar Contabilitate Vizualizare Declarație
DIȚĂ GEORGIAN Administrator Port Vizualizare Declarație
CHIRILOV DANIELA  Șef Bir. Comercial Tehnic Vizualizare Declarație
PICU ALINA Manager Atragere Fonduri Vizualizare Declarație
VASILIU DUMITRU Șef Mecanic Coordonator Vizualizare Declarație
ASLĀ-AIȘE MIERLĂ Administrator Vizualizare Declarație
CICIRIC VALERIU Administrator Vizualizare Declarație

2020

Nume Funcție Declarație de avere și de intereseDRAGOȘ IONIȚĂ Director General Vizualizare Declarație
HUBATI TUDOR Director General Adjunct Vizualizare Declarație
TAIVAN FLORENTINA  Șef Bir. Financiar Contabilitate Vizualizare Declarație
DIȚĂ GEORGIAN Administrator Port Vizualizare Declarație
CHIRILOV DANIELA  Șef Bir. Comercial Tehnic Vizualizare Declarație
PICU ALINA Manager Atragere Fonduri Vizualizare Declarație
VASILIU DUMITRU Șef Mecanic Coordonator Vizualizare Declarație

2019

Nume Funcție Declarație de avere și de intereseDRAGOȘ IONIȚĂ Director General Vizualizare Declarație
HUBATI TUDOR Director General Adjunct Vizualizare Declarație
TAIVAN FLORENTINA  Șef Bir. Financiar Contabilitate Vizualizare Declarație
DIȚĂ GEORGIAN Administrator Port Vizualizare Declarație
CHIRILOV DANIELA  Șef Bir. Comercial Tehnic Vizualizare Declarație
PICU ALINA Manager Atragere Fonduri Vizualizare Declarație

2018

Nume Funcție Declarație de avere și de intereseDRAGOȘ IONIȚĂ Director General Vizualizare Declarație
HUBATI TUDOR Director General Adjunct Vizualizare Declarație
TAIVAN FLORENTINA  Șef Bir. Financiar Contabilitate Vizualizare Declarație
DIȚĂ GEORGIAN Administrator Port Vizualizare Declarație
CHIRILOV DANIELA  Șef Bir. Comercial Tehnic Vizualizare Declarație
 


         
    AZL SULINA 2018                                                                                                                                                                                    office@azlsulina.ro