Activitati si Avantaje - AZL SULINA

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
Go to content

Activitati si Avantaje

Zona Libera
  Conditiile in care functioneaza Administratia Zonei Libere Sulina sunt in conformitate cu legislatia romana. Activitatile ce pot fi desfasurate in zonele libere, de catre operatori, sunt cele prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.
   Pentru toate tipurile de activitati, precum si pentru bunurile ce intra sau ies din zona libera este necesara existenta documentelor prevazute de legislatia romana in vigoare. Activitatile mentionate pot fi efectuate de catre orice persoana fizica sau juridica romana sau straina, pe baza de licente emise de catre Administratia Zonei Libere Sulina.
   Este interzisa introducerea in zona libera a urmatoarelor bunuri: materiale explozive, droguri, arme, munitii, substante psihotrope, materiale radioactive, substante toxice, precum si alte bunuri prohibite de legislatia romana.
   Desfasurarea de activitati in zona libera se poate face fie in urma adjudecarii unui contract de inchiriere terenuri/spatii licitatiile publice organizate periodic, fie prin obtinerea unei licente de lucru, devenind astfel “Utilizatori ai zonei libere”.
   Licentele de lucru sunt eliberate pe durate de: 1 luna, 3 luni, 6 luni si 12 luni, iar valoarea acestora este stabilita in functie de tipul activitatii si durata solicitata.
   Permisele de acces in Zona Libera Sulina se elibereaza pentru persoane fizice si mijloace de transport zilnic, lunar sau anual.
   Pretul acestora este cuprins intre 5 - 150 Euro, in functie de durata solicitata, iar in cazul mijloacelor de transport, in functie de greutatea proprie a autovehicolului si de durata solicitata.
Pachetul de facilitati garantate utilizatorilor, conform Legii nr. 84/1992 este cel mai atractiv, cuprinzand in principal:

   - concesionarea de terenuri si constructii ( pe o perioada de pana la 49 ani);
   - inchirierea de terenuri si constructii( pentru perioade cuprinse intre una luna si 5 ani);
   - scutire de taxe vamale;
   - posibilitatea transferului in strainatate a capitalului si a profitului;
   - garantarea investitiilor realizate;
   - plata in valuta a serviciilor si a salariilor;
   - posibilitatea schimbarii originii marfurilor;
   - birocratie redusa.

  
De asemenea, importatorii si exportatorii care realizeaza investitii in Zona Libera Sulina mai beneficiaza de o serie de alte facilitati:
  - mijloacele de transport, marfurile si alte bunuri provenite din strainatate sau destinate altor tari, care se introduc in, sau se scot din Zona Libera sunt exceptate de plata taxelor vamale;
  - materialele si accesorile romanesti care intra in Zona Libera si sunt folosite pentru fabricarea unor bunuri sunt scutite de taxe vamale, cu indeplinirea formalitatilor de export;
  - bunurile romanesti care se utilizeaza pentru constructii, reparatii si intretinerea de obiective in teritoriul Zonei Libere sunt scutite de taxe vamale;
  - bunurile dintr-o zona libera pot fi transportate in alta zona libera, fara plata taxelor vamale.
  - navele ce opereaza in Portul Liber Sulina si nu ating alte porturi dunarene sunt scutite la plata taxei de canal .
  Trebuie mentionat ca, investitorii din zona libera Sulina au acces in acelasi timp -prin Canalul International Sulina la Vestul si la Nordul Europei, iar la Orientul Apropiat si Mijlociu - prin Marea Neagra.
Toate tarifele de transbord (direct si indirect), administrare barje, manevra, remorcaje de linie, costuri amarare/asigurare, rate zilnice de incarcare/descarcare, agenturare, preturi de aprovizionare pot fi negociate direct cu Administratia Zonei Libere Sulina, a carei flexibilitate a crescut semnificativ in beneficiul reciproc al armatorilor, expeditorilor si navlositorilor.
R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA 2022
Back to content