Declarații de avere si de interese - AZL SULINA

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
Go to content

Declarații de avere si de interese

Informatii Publice
Nume
Funcție
Declarație de avere și de interese
ENCIU T. GEORGE
Membru în consiliul de administrație
COLESNICOV S. RODICA
Economist
USATENCU V. CONSTANTA
Economist
OPREA S. ZINAIDA
Contabil
SAVELEA I. CONSTANTA
Consultant
CHIVU C. CRISTINA
Expert achiziții publice
CIUPITU A. GABRIEL
Administrator CA
Vizualizare Declarație
CONDRAT L. NICUȘOR
Președinte consiliu de administratie
MIHAIL D. FLORESCU
Inginer
depusa in data de 03.06.2024 cu semnatura electronica
MIHAIL D. FLORESCU
Inginer
depusa in data de 29.02.2024 cu semnatura olografa

NUMEFUNCTIE
Declarație de avere
Declaratie de interese
DRAGOȘ IONIȚĂ
DIRECTOR GENERAL
CONDRAT NICUSOR
PREȘEDINTE CA
STOICA ELENA
MEMBRU CA
ENCIU GEORGE
MEMBRU CA
DUMITRU DORIAN
MEMBRU CA
CIUPITU GABRIEL
Administrator
reprezentant al Ministerului Finanțelor
HUBATI TUDOR
Director General Adjunct
TAIVAN FLORENTINA
Contabil Șef
USATENCU CONSTANTA
Economist
PICU ALINA
Manager Atragere Fonduri
COLESNICOV RODICA
Economist
SAVELEA CONSTANTA
Consultant
CHIVU CRISTINA
Expert achiziții publice
FOTEA PETRUS
Expert achiziții publice
PICU CIPRIAN
Șef serviciu administrație portuară
Nume
Funcție
Declarație de avere și de interese
DRAGOȘ IONIȚĂ
DIRECTOR GENERAL provizoriu
Vizualizare Declarație
CONDRAT NICUSOR
PREȘEDINTE CA
Vizualizare Declarație
STOICA ELENA
MEMBRU CA
Vizualizare Declarație
ENCIU GEORGE
MEMBRU CA
Vizualizare Declarație
DUMITRU DORIAN
MEMBRU CA
Vizualizare Declarație
CIUPITU GABRIEL
Administrator provizoriu
reprezentant al Ministerului Finanțelor
Vizualizare Declarație
HUBATI TUDOR
Director General Adjunct
Vizualizare Declarație
TAIVAN FLORENTINA
Contabil Șef
DIȚĂ GEORGIAN
Administrator Port
CHIRILOV DANIELA
Șef Bir. TEFAP
PICU ALINA
Manager Atragere Fonduri
Vizualizare Declarație
Nume
Funcție
Declarație de avere și de interese
DRAGOȘ IONIȚĂ
Director General
Vizualizare Declarație
HUBATI TUDOR
Director General Adjunct
Vizualizare Declarație
TAIVAN FLORENTINA
Contabil Șef
Vizualizare Declarație
DIȚĂ GEORGIAN
Administrator Port
Vizualizare Declarație
CHIRILOV DANIELA
Șef Bir. TEFAP
Vizualizare Declarație
VASILIU DUMITRU
Șef Mecanic Coordonator
Vizualizare Declarație
ASLÂ-AIȘE MIERLĂ
Administrator
Vizualizare Declarație
CICIRIC VALERIU
Administrator
Vizualizare Declarație
Nume
Funcție
Declarație de avere și de interese
DRAGOȘ IONIȚĂ
Director General
Vizualizare Declarație
HUBATI TUDOR
Director General Adjunct
Vizualizare Declarație
TAIVAN FLORENTINA
01.01 - 31.03/2020  Șef Bir. Financiar Contabilitate
01.04.2020 - Contabil Sef
Vizualizare Declarație
DIȚĂ GEORGIAN
Administrator Port
Vizualizare Declarație
CHIRILOV DANIELA
Șef Bir. TEFAP
Vizualizare Declarație
PICU ALINA
Manager Atragere Fonduri
Vizualizare Declarație
VASILIU DUMITRU
Șef Mecanic Coordonator
Vizualizare Declarație
Nume
Funcție
Declarație de avere și de interese
DRAGOȘ IONIȚĂ
Director General
Vizualizare Declarație
HUBATI TUDOR
Director General Adjunct
Vizualizare Declarație
TAIVAN FLORENTINA
Șef Bir. Financiar Contabilitate
Vizualizare Declarație
DIȚĂ GEORGIAN
Administrator Port
Vizualizare Declarație
CHIRILOV DANIELA
Șef Bir. TEFAP
Vizualizare Declarație
PICU ALINA
Manager Atragere Fonduri
Vizualizare Declarație
Nume
Funcție
Declarație de avere și de interese
DRAGOȘ IONIȚĂ
Director General
Vizualizare Declarație
HUBATI TUDOR
Director General Adjunct
Vizualizare Declarație
TAIVAN FLORENTINA
Șef Bir. Financiar Contabilitate
Vizualizare Declarație
DIȚĂ GEORGIAN
Administrator Port
Vizualizare Declarație
CHIRILOV DANIELA
Șef Bir. TEFAP
Vizualizare Declarație
R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA 2022
Back to content