Portul Tulcea - AZL SULINA

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
Go to content

Portul Tulcea

Zona Libera
ADRESA
                     EMISA DE S.C. TRAVEL  DELTA STAR S.R.L.
    PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIE, IN VEDEREA ACOSTARII AMBARCATIUNILOR SERVICIILOR DECONCENTRATE SI UAT - URILOR DIN DELTA DUNARII , A PONTONULUI TL5574 CU TITLU GRATUIT
ANUNȚ
REFERITOR LA ÎNTRERUPEREA TEMPORARĂ A ORICĂRUI DEMERS
PRIVIND  ÎNCHIRIEREA TERENURILOR PORTUARE
PENTRU SEZONUL ESTIVAL 2020
TARIF   ACCES AUTO
INCARCATE CU ALIMENTE DE STRICTA NECESITATE DESTINATE LOCUITORILOR DIN DELTA DUNARII
Conform Hot.C.A. nr  497/20.01.2019
10 LEI / INTRARE
Accesul va fi permis in zilele de luni, miercuri si vineri, in intervalul orar 10.00 - 12.00.

Relatii la telefon:  0728785462
DEZBATERE PUBLICA
ANUNȚ

Consultare publică privind Normele de fundamentare a tarifelor portuare aplicate de R.A. A.Z.L. Sulina pentru anul 2024

Publicat: 24.08.2023
ANUNȚ
Pentru începerea procedurii de consultare publică a normelor de fundamentare a tarifelor portuare pentru anul 2023.
ANUNȚ
Pentru începerea procedurii de consultare publică a normelor de fundamentare a tarifelor portuare pentru anul 2022.

Publicat: 31.08.2021
ANUNȚ
Pentru începerea procedurii de consultare publică a normelor de fundamentare a tarifelor portuare pentru anul 2021.
ANUNȚ
Pentru începerea procedurii de consultare publică a normelor de fundamentare a tarifelor portuare pentru anul 2020.  
Publicat 03.12.2019
- DOCUMENTE DE INTRES PUBLIC -
REGULAMENT
privind reglementarea condițiilor de acces, folosință și de desfăşurare a activităţilor economico -comerciale, a serviciilor de piață şi a serviciilor de organizare și desfășurare de evenimente, pe Faleza Portului Tulcea - Jvan Patzaichin , aflată în administrarea R.A. AZL Sulina

2024

NORME DE FUNDAMENTARE A TARIFELOR AVIZATE DE CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL NAVAL


REGULAMENTUL DE ACCES SI PARCARE ÎN PORTUL TULCEA


REGULAMENT PORTUAR


CONTRACT - CADRU
PRESTĂRI SERVICII PORTUARE


I N S T R U C Ț I U N I
PRIVIND APLICAREA TARIFELOR

TARIFE PORTUARE

TARIFE SPATII TULCEA


TARIFE DE PARCARE - PORT TULCEA

CERERE STAȚIONARE PONTON DE ACOSTARE

CERERE DE STAȚIONARE A AMBARCAȚIUNILOR
LA PONTONUL DE ACOSTARE
- ANUNȚ -


În atenția persoanelor care doresc să desfășoare lucrări în zona Falezei Tulcea
     Orice activitate care presupune utilizarea de utilaje, mijloace de transport, personal sau unelte se poate desfășura în zona Falezei Tulcea doar cu aprobarea RA Administrația Zonei Libere Sulina.

   În vederea obținerii aprobării, persoanele fizice sau juridice interesate vor înainta către RA Administrația Zonei Libere Sulina o cerere care trebuie să conțină următoarele aspecte:

       - Scopul lucrării;
      - Descrierea lucrării ( amarare ponton, amplasare/ridicare schelă, amplasare/ridicare panou publicitar, amplasare standuri, modificare standuri, schele, legături etc.)
      - Utilajele, mijloacele de transport și personalul cu care se vor desfășura lucrările;
      - Data și intervalul orar în care se vor desfășura lucrările respective.
      - Pericolele pe care lucrarea le generează pentru populație și pentru lucrători și măsurile propuse
pentru contracararea acestor pericole.
      - Nivelul de zgomot pe care îl va genera activitatea respectivă.
      - În cazul în care lucrările necesită tranzitatarea Falezei cu mijloace de transport sau utilaje a căror
masă depășește 1000 kg. persoana interesată trebuie să obțină avizul SC Aquaserv SA. Acest aviz se va atașa la cerere.
      - Persoana interesată  trebuie să indice  măsurile de restricționare a circulației pe care le va lua în zona respectivă având în vedere faptul că acea zonă este publică iar pentru protejarea persoanelor trebuie să instalat un cordon de restricționare a accesului (în zona de rotire a macaralelor, în zona de mișcare a utilajelor, în zona în care se generează foc, scântei, gaze etc.).
     - În textul cererii trebuie să apară angajamentul persoanei interesate că își asumă răspunderea pentru orice daună provocată cu ocazia efectuării lucrărilor respective precum și faptul că în urma acestor lucrări nu se vor abandona obiecte pe faleză.

CONTACT

E - MAIL: portfalezatulcea@azlsulina.ro
R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA 2022
Back to content