Anunțuri - AZL SULINA

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
Go to content

Anunțuri

ANUNȚ PUBLIC
concurs de recrutare în vederea ocuparii unui post vacant de :
                               INGINER
    în cadrul  SERVICIULUI DE ADMINISTRATIE PORTUARA - PORT TULCEA și PORT SULINA
cu contract individual de munca pe durata determinata

Anunuțul a fost înregistrat spre publicare avizier primăria Oraș Sulinacu nr. 1043/12.03.2024
ANUNȚ public
privind deschiderea sesiunii de consultări publice legate de  stabilirea tarifelor pentru prestarea serviciilor portuare în portul Tulcea de la  Mm 38+1530 - la Mm 38+800 incepând cu data de 01.03.2024
 
Anunţ public
privind decizia etapei de încadrare de către ARBDD Tulcea a proiectului "ORGANIZARE DE ȘANTIER AFERENT PROIECTULUI - MODERNIZAREA PORTULUI SULINA CAP MOL-BAZIN MARITIM”
Publicat: 21.12.2023
Anunţ public
privind decizia etapei de încadrare de către ARBDD Tulcea a proiectului „ORGANIZARE DE ȘANTIER AFERENTĂ PROIECTULUI - MODERNIZAREA PORTULUI SULINA PERIMETRUL I - ZONA LIBERĂ”
Publicat: 11.12.2023
ANUNȚ PUBLIC
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
( proiect -  „ORGANIZARE DE ȘANTIER AFERENTĂ
PROIECTULUI - MODERNIZAREA PORTULUI SULINA CAP MOL-BAZIN MARITIM”)
08.11.2023
ANUNȚ PUBLIC
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
(proiect - „ORGANIZARE DE ȘANTIER AFERENTĂ
PROIECTULUI - MODERNIZAREA PORTULUI SULINA PERIMETRUL | - ZONA LIBERĂ”)
Publicat: 02.11.2023
ANUNȚ PUBLIC
Angajare OPERATOR DANĂ
Publicat: 06.10.2023


ANUNȚ PUBLIC
Angajare ȘEF SERVICIU ADMINISTRAȚIE PORTUARĂ - PORT TULCEA și PORT SULINA
Publicat: 24.08.2023
ANUNȚ PUBLIC
Angajare OPERATOR DANA
Publicat: 09.08.2023
ANUNȚ PUBLIC
Angajare OPERATOR DANA
- înregistrat spre publicare avizier Primăria Oraș Sulina cu Nr. 3015/29.06.2023 -
 
ANUNȚ PUBLIC
Angajare MARINAR și MOTORIST
Publicat: 14.06.2023
ANUNȚ PUBLIC
Angajare MARINAR
ANUNȚ PUBLIC
Privind sesiunea de consultări publice în vederea
stabilirii tarifului pentru prestarea serviciilor portuare „Imbarcare /debarcare pasageri pe/de
pe nave şi ambarcaţii de transport în comun ” şi „staţionare permanentă ambarcaţii la pontoanele
AZL”.
INVITAȚIE
Sedința privind posibilitatea alocării temporare a unor dane de acostare în Portul Tulcea de la Mm 38+1530 - la Mm 38+800  pănă la finalizarea proiectului de modernizare
Publicat: 27.04.2023
Vizualizare Invitație
Scrisoarea de așteptări a autorităţii publice tutelare, Consiliul Judeţean Tulcea, pentru
stabilirea performanţelor aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale Regiei
Autonome “Administraţia Zonei Libere Sulina”
Publicat: 20.12.2022
LISTA SCURTĂ
a candidaţilor pentru funcţia de Director General al R.A. Administratia Zonei Libere Sulina
Publicat: 20.12.2022
Anunț pentru selecția Directorului General al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina
Anunț privind începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 4 (patru) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“
Publicat:15.09.2021
Vizualizare Anunț
Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii
pentru 4 (patru) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al
Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“
Publicat:15.09.2021
Semnarea Contractului de Finantare pentru proiectul:
”Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol - Bazin Maritim - Perimetrul II - Etapa I, în perioada 2019-2023”
Publicat : 19.06.2021
Semnarea Contractului de Finantare pentru proiectul:
”Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I - Zona Libera, în perioada 2019-2023”.
Publicat : 17.11.2020
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare , respectiv CONTINUAREA PROCEDURII PRIVIND EMITEREA APROBĂRII DE DEZVOLTARE, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  
“MODERNIZAREA PORTULUI SULINA, Perimetrul I – Zona Libera”
Publicat: 20.02.2020
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare , respectiv CONTINUAREA PROCEDURII PRIVIND EMITEREA APROBĂRII DE DEZVOLTARE, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul
“MODERNIZAREA PORTULUI SULINA, Cap Mol –Bazin Maritim ”
Publicat: 20.02.2020
ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL
"MODERNIZAREA PORTULUI SULINA CAP MOL BAZIN MARITIM"
Publicat: 01.02.2020
ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL
"MODERNIZAREA PORTULUI SULINA CAP MOL BAZIN MARITIM"
Publicat: 01.02.2020
AN U N Ț

  Pentru inceperea procedurii de consultare publica in vederea stabilirii formei finale a urmatoarelor contracte cadru:

  -Prestari servicii portuare Tulcea
  -Inchiriere sezoniera imobile
  -Inchiriere imobile pe durata de pana la 5(cinci) ani
  -Inchiriere nave
  -Concesionare imobile aflate in administrare
  -Inchiriere acvatoriu pentru stationare ambarcatiuni de agrement
  -Prestari servicii la beneficiar

  Orice persoana fizica/juridica poate trimite sugestii, opinii, critici etc., la adresa de e-mail: office@azlsulina.ro.
  Perioada dezbaterii este 90 zile incepand din data de 21.06.2019.
  In zilele de 21.07.2019, 20.08.2019 si 19.09.2019, respectiv la 30, 60, 91 de zile de la data publicarii pe site a prezentului anunt, R.A. Administratia Zonei Libere Sulina va organiza ședințe de negociere cu operatorii portuari, asociațiile profesionale și orice altă persoană interesată pentru stabilirea formelor finale ale.contractelor cadru.

- CONTRACTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE -
CONTRACT CONCESIUNE CADRUVizualizare Document
CONTRACT DE INCHIRIERE IMOBILE CADRU
CONTRACT DE INCHIRIERE NAVE CADRU
CONTRACT DE INCHIRIERE SEZONIERA CADRU
CONTRACT INCHIRIERE ACVATORIU PTR STATIONARE AMBARCATIUNI CADRU
CONTRACT PRESTARI SERVICII LA BENEFICIAR
CONTRACT PRESTĂRI SERVICII PORTUARE TULCEA CADRU
R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA 2022
Back to content