Structura Organizatorică - AZL SULINA

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
Go to content

Structura Organizatorică

Informatii Publice

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Sulina"
* procedura de selecție a membrilor consiliului si a numirii directorului general realizată conform: *

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta coorporativa;
- H.G. Nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor  OUG nr.109/2011.
Nume
FuncțieContract de Mandat
Curriculum Vitae
Afiliere Politica
DRAGOȘ IONIȚĂ
DIRECTOR GENERAL
numit prin
Vizualizare CV
Membru PSD
CONDRAT NICUSOR
PREȘEDINTE CA
numit prin
- Reprezentant al CJ Tulcea -
Vizualizare CV
Membru PSD
STOICA ELENA
MEMBRU CA
numit prin
Vizualizare CV
Membru PSD
ENCIU GEORGE
MEMBRU CA
numit prin
Vizualizare CV
Nu este membru al unui partid politic
DUMITRU DORIAN
MEMBRU CA
numit prin
Vizualizare CV
Membru PSD si consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Galati
CIUPITU GABRIEL
Administrator
reprezentant al Ministerului Finanțelor
numit prin
Vizualizare CV
Nu este afiliat politic

ORGANIGRAMA

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA 2022
Back to content